TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Tác giả: Thầy TiiL

11/11/2022

Vắn tắt một số điểm chính về đĩa cứng thể rắn (đĩa SSD) và so sánh với đĩa theo chuẩn SATA

Đọc thêm →
23/05/2022

Giới thiệu Swarm Intelligence Đàn kiến thường “diễu hành” ngang qua nhà bếp thật tự tin,rất trật tự và có kế hoạch. Là loài được cho thông minh, nhưng các nhà khoa học khám phá ra rằng, mỗi con kiến hầu như không có trí tuệ!. Điều bất ngờ là khi ở chung một đàn, […]

Đọc thêm →
23/05/2022

Khoảng hơn một năm trước, Southwest Airlines gặp khó khăn với các hoạt động vận chuyển hàng hóa của mình. Mặc dù trung bình họ sử dụng chỉ có 7% không gian vận chuyển hàng hóa máy bay của mình, tại một số sân bay không có đủ khả năng chứa tải theo lịch trình […]

Đọc thêm →
23/05/2022

Sẽ ra sao nếu xe cộ có thể suy nghĩ và hoạt động nhịp nhàng với nhau như một đàn kiến? Công nghệ gần đây cho thấy ý tưởng này hoàn toàn không hề viển vông. Bằng cách kết nối nhiều chiếc xe riêng lẻ lại với nhau, qua mạng lưới dữ liệu “trí tuệ […]

Đọc thêm →
16/05/2022

BÀI THỰC HÀNH 01. BÀI TẬP TỔNG HỢP excel căn bản – Lập công thức điền dữ liệu cho các cột trống còn lại, với các yêu cầu sau 1. Cột Loại: Dựa vào ký tự đầu cột Mã hàng và tra cứu Bảng 1 3. Cột Đơn giá: Dựa vào ký tự đầu cột […]

Đọc thêm →
12/04/2022

Khi học Lý thuyết thì ta sẽ thấy các bài toán có vài đặc trưng (features) và vector input thường chỉ có độ dài 1,2 phần tử. Nhưng khi làm việc thực tế thì chúng ta sẽ thường xuyên phải deal với các input có số đặc trưng lớn, dài dằng dặc và chúng ta […]

Đọc thêm →
12/04/2022

Principle Component Analysis (PCA), đây là một kết quả rất đẹp của đại số mà ngày nay được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Sinh học, Tài chính,.. Với dữ liệu cần phân tích ban đầu phụ thuộc nhiều biến, vấn đề là các biến này thường có tương quan với nhau sẽ […]

Đọc thêm →
11/04/2022

Tạo bố cục ứng dụng Ứng dụng chỉ có duy nhất một RecyclerView,  vậy thêm vào RecyclerView xml layout chính. Tệp activity_main.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools” android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” tools:context=”.MainActivity”> <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView android:id=”@+id/rycViewSubject” android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” /> </LinearLayout> Tạo bố cục cho mỗi hàng Trong ví dụ này, đơn giản Mỗi hàng trong RecyclerViewsẽ chỉ […]

Đọc thêm →
11/04/2022

Bài toán nhận dạng tiền Việt Nam bằng CNN Classify. [[Nguồn : Mì AI: https://miai.vn/2020/04/21/nhan-dang-tien-viet-nam-voi-transfer-learning-vgg16-cnn-classify/ ]] Nhiệm vụ của bài toán là: khi chúng ta đưa tiền vào camera, hệ thống phải nhận diện mệnh giá của từng tờ tiền. Bài này có nhiều cách làm lắm, và khi mình đăng bài này lên thế […]

Đọc thêm →
08/04/2022

CNN architectures SAVE for my (TiiL) research perpose only, Nội dung sau đây là lưu lại để tác giả tham khảo sau này (Nguồn: https://www.datasciencecentral.com/lenet-5-a-clasic-cnn-architecture/ )  The most popular CNN architectures are: LeNet – which was used for recognizing handwritten numbers, not so deep AlexNet – deeper network, first that have been used ReLu as an activation […]

Đọc thêm →