TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Chính sách bảo mật

Chính sách Quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được xử lý một cách an toàn và đúng đắn. Bằng cách sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này.

  1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào mẫu đăng ký, tham gia khảo sát, gửi phản hồi hoặc tương tác với trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác liên quan.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, xử lý thanh toán, liên hệ với bạn và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, thực hiện nghiên cứu và phân tích, và gửi thông tin tiếp thị liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong một số trường hợp, bao gồm việc cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu, tuân thủ yêu cầu pháp luật, bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, và tuân thủ chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

  1. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn một cách không đúng đắn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối củathông tin trên Internet và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động trái phép từ bên thứ ba.

  1. Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý.

  1. Sử dụng cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin và cải thiện trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo chính sách này.

  1. Liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc dưới đây:

  • Số điện thoại liên lạc: 0915311008
  • Email liên lạc: maicuongtho@gmail.com