TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Phân tích dữ liệu

16/05/2022

BÀI THỰC HÀNH 01. BÀI TẬP TỔNG HỢP excel căn bản – Lập công thức điền dữ liệu cho các cột trống còn lại, với các yêu cầu sau 1. Cột Loại: Dựa vào ký tự đầu cột Mã hàng và tra cứu Bảng 1 3. Cột Đơn giá: Dựa vào ký tự đầu cột […]

Đọc thêm →
29/10/2021

Hướng dẫ tạo Dashboard thể hiện diễn biến Covid 19 tại Việt Nam năm 2021 bằng Power BI.

Đọc thêm →