TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Excel (Phân tích số liệu)

16/05/2022

BÀI THỰC HÀNH 01. BÀI TẬP TỔNG HỢP excel căn bản – Lập công thức điền dữ liệu cho các cột trống còn lại, với các yêu cầu sau 1. Cột Loại: Dựa vào ký tự đầu cột Mã hàng và tra cứu Bảng 1 3. Cột Đơn giá: Dựa vào ký tự đầu cột […]

Đọc thêm →