TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Lập trình

01/04/2022

Why JPA Vấn đề? Việc xây dựng và triển khai tầng DAL (Data Access Layer) các ứng dụng thường gây ra cho coder nhiều phiền toái do sự cồng kềnh và phức tạp của nó. Dù hiện nay đã có nhiều thư viện và framework hỗ trợ nhưng ta vẫn không tránh khỏi việc phải […]

Đọc thêm →
26/03/2022

Hướng dẫn người học tạo dự án java web với Spring MVC framework với 10 bước cơ bản, cụ thể, trực quan. 1. MAVEN LÀ GÌ ? Apache maven là một chương trình quản lý dự án cho phép các developers có thể quản lý về version, các dependencies ( các thư viện sử dụng trong […]

Đọc thêm →
12/03/2022

JSP (Java Server Page) Thiết kế các trang web sử dụng HTML chuẩn. Vị trí nào cần tạo ra nội dung động chỉ cần chèn các thẻ Java vào bên trong HTML. Toàn bộ trang JSP được thông dịch sang Servlet (một lần) và Servlet được thực thi khi yêu cầu của client gửi đến […]

Đọc thêm →
11/02/2022

Đặc điểm của công nghệ web tĩnh Chỉ chứa các nội dung cố định,  Khó cập nhật nội dung, khó nâng cấp mở rộng nên chỉ thích hợp với những doanh nghiệp nhỏ,  Không thân thiện với người dùng, người dùng muốn cập nhật, thêm mới thông tin thì phải hiểu biết ngôn […]

Đọc thêm →
11/02/2022

Mục tiêu bài học: Giới thiệu Java EE Mô hình web service trên Java EE Web application,components, và Web container Cấu hình ứng dụng Web Quá trình phát triển của kiến trúc ứng dụng Web Một số web application framework MỞ ĐẦU Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nhất là […]

Đọc thêm →
10/02/2022

CÀI ĐẶT ECLIPSE B1- Tải và chạy bộ Installer để thực hiện chọn IDE phù hợp và cài đặt:  http://www.eclipse.org/downloads , B2– Ở môn này ta chọn Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers Ghi chú: Việc cài Eclipse đã bao gồm luôn việc cài JDK  CÀI ĐẶT WEBSERVER TOMCAT B1. Tải   Apache Tomcat® – […]

Đọc thêm →
12/01/2022

Trước hết, hiểu cách blockchain làm việc. Các đơn vị cơ bản của blockchain là các blocks.  Mỗi block có thể gói một số lượng giao dịch (transactions) hoặc dữ liệu có giá trị khác: 3.1. Mining (đào) một Block Chúng ta biểu diễn một block bởi một giá trị hash. Việc tạo giá trị […]

Đọc thêm →
27/12/2021

Tiếp phần 1 Trắc nghiệm Lập trình C có đáp áp #P1 Câu 31 : Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : #include <stdio.h> void main() { int ch=’A’; printf(“%d”,ch); } a)     A. b)     a. C#)     65. d)     Kết quả khác.   Câu 32:Kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h> void main() { int i=98; printf(“%c”,i); }; […]

Đọc thêm →
27/12/2021

Câu 1: Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C? a)     diem toan b)     3diemtoan C#)     _diemtoan d)     -diemtoan   Câu 2: Một biến được gọi là biến toàn cục nếu: a)     Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main(). B#)     Nó được khai báo ngoài […]

Đọc thêm →
08/12/2021

Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để viết các chương trình firmware cho các thiết bị nhúng, thiết bị IoTs. Ngôn ngữ C được mô tả rất sát với hoạt động của phần cứng, đảm bảo hiệu năng tốc độ thực thi lệnh và tiết […]

Đọc thêm →