TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Lập trình

28/08/2023

Các nhà phát triển Android đã quen thuộc với nhiều loại bố cục khác nhau cho mục đích thiết kế cơ bản. Điều kiện quan trọng nhất mà bất kỳ thuộc tính bố cục nào cũng phải đáp ứng là khả năng hỗ trợ nhiều thiết bị và xử lý hoặc điều chỉnh từng giao […]

Đọc thêm →
02/05/2023

Phần này hướng dẫn xây dựng các entity để mapping tương ứng với các bảng, quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Đọc thêm →
02/05/2023

Phần này giới thiệu về cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng  (nhằm mục tiêu demo giải pháp với Springboot nên chúng tôi sử dụng CSDL bán hàng “đơn giản”, để người học dễ hiểu và thực hiện)

Đọc thêm →
02/05/2023

Bài này hướng dẫn cách tổ chức dự án theo một khuôn mẫu hay dùng

Đọc thêm →
02/05/2023

Việc Mapping quan hệ một-nhiều giữa 2 bảng vào các Entity trong JPA/Hirbenate được thựu hiện thông qua 2 chú thích  @OneToMany và @ManyToOne trong Spring JPA .

Đọc thêm →
01/04/2022

Why JPA Vấn đề? Việc xây dựng và triển khai tầng DAL (Data Access Layer) các ứng dụng thường gây ra cho coder nhiều phiền toái do sự cồng kềnh và phức tạp của nó. Dù hiện nay đã có nhiều thư viện và framework hỗ trợ nhưng ta vẫn không tránh khỏi việc phải […]

Đọc thêm →
26/03/2022

Hướng dẫn người học tạo dự án java web với Spring MVC framework với 10 bước cơ bản, cụ thể, trực quan. 1. MAVEN LÀ GÌ ? Apache maven là một chương trình quản lý dự án cho phép các developers có thể quản lý về version, các dependencies ( các thư viện sử dụng trong […]

Đọc thêm →
12/03/2022

JSP (Java Server Page) Thiết kế các trang web sử dụng HTML chuẩn. Vị trí nào cần tạo ra nội dung động chỉ cần chèn các thẻ Java vào bên trong HTML. Toàn bộ trang JSP được thông dịch sang Servlet (một lần) và Servlet được thực thi khi yêu cầu của client gửi đến […]

Đọc thêm →
11/02/2022

Đặc điểm của công nghệ web tĩnh Chỉ chứa các nội dung cố định,  Khó cập nhật nội dung, khó nâng cấp mở rộng nên chỉ thích hợp với những doanh nghiệp nhỏ,  Không thân thiện với người dùng, người dùng muốn cập nhật, thêm mới thông tin thì phải hiểu biết ngôn […]

Đọc thêm →
11/02/2022

Mục tiêu bài học: Giới thiệu Java EE Mô hình web service trên Java EE Web application,components, và Web container Cấu hình ứng dụng Web Quá trình phát triển của kiến trúc ứng dụng Web Một số web application framework MỞ ĐẦU Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nhất là […]

Đọc thêm →