TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Lập trình dùng ngôn ngữ Java

12/01/2022

Trước hết, hiểu cách blockchain làm việc. Các đơn vị cơ bản của blockchain là các blocks.  Mỗi block có thể gói một số lượng giao dịch (transactions) hoặc dữ liệu có giá trị khác: 3.1. Mining (đào) một Block Chúng ta biểu diễn một block bởi một giá trị hash. Việc tạo giá trị […]

Đọc thêm →
05/12/2021

Tiếp theo Part 1, bài này giới thiệu Part2, thiết kế Giao diện ứng dụng – Tầng ứng dụng trong mô hình 3 tầng.

Đọc thêm →