TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: myPhD

18/03/2023

SARSA vs Q – learning SARSA and Q-learning are two reinforcement learning methods that do not require model knowledge, only observed rewards from many experiments runs. Unlike MC which we need to wait until the end of an episode to update the state-action value function Q(s,a), SARSA and Q-learning make the update after each step.In […]

Đọc thêm →
18/03/2023

Cách tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI và Scopus như sau: 1. Các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI – Bước 1: Truy cập đường link: http://mjl.clarivate.com/ – Bước 2: Gõ từ khóa hoặc tên đầy đủ của tạp chí cần tra cứu tại Search our Master Journal List […]

Đọc thêm →
18/03/2023

rước hết cần biết sơ sơ Web of Science (WoS) và Scopus là gì và tiêu chí của hai gã khổng lồ này là gì. Cả WoS và Scopus là hai cơ sở dữ liệu lớn nhất hiện nay về tạp chí khoa học, hội nghị, sách, sáng chế, thông tin nhà xuất bản, thông […]

Đọc thêm →
10/03/2023

BonnMotion is a Java software which creates and analyzes mobility scenarios and is most commonly used as a tool for the investigation of mobile ad hoc network characteristics. The scenarios can also be exported for several network simulators, such as ns-2, ns-3, GloMoSim/QualNet, COOJA, MiXiM, and ONE. BonnMotion is being jointly developed by the Communication […]

Đọc thêm →