TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: NS3

09/12/2021

NS-3 topology generator cung cấp cho chúng ta cách thức nhanh chóng và dễ dàng trong tạo mã mô phỏng NS3.

Đọc thêm →
08/12/2021

NetAnim là một công cụ  offline network animator được gói cùng trong các bản ns-allinone-3.xx . Nó có thể animate mô phỏng mạng ns-3 qua việc sử dụng XML trace file output được tạo trong quá trình mô phỏng. Do vậy, các bước cần thiết cho việc tạo XML trace file và setting các attributes […]

Đọc thêm →
08/12/2021

Script ví dụ “SimpleNS3Simulation1.cc” tạo kết nối point to point đơn giản Thực tế, ví dụ mô phỏng này được tạo từ script mẫu first.cc có sẵn khi cài NS3, ns-allinone-3.25/ns-3.25/examples/tutorial Mô hình mạng  mô phỏng Tệp mã nguồn Tạo file: SimpleNS3Simulation1.cc; lưu vào thư mục NS3-35/Srcatch #include “ns3/core-module.h” #include “ns3/network-module.h” #include “ns3/point-to-point-module.h” #include “ns3/internet-module.h” […]

Đọc thêm →
08/12/2021

We next present the wireless simulation of 31.6   Wireless Simulation. The full script is at wireless.cc; the animation output for the netanim player is at wireless.xml. As before, we have one mover node moving horizontally 150 meters above a row of five fixed nodes spaced 200 meters apart. The limit of transmission is set to be […]

Đọc thêm →
07/12/2021

For our first script we demonstrate a single sender sending through a router. Here is the topology we will build, with the delays and bandwidths: A —-(10Mbps, 10ms delay)—-– R ––(800 kpss=100packet/s, 50ms delay) ——–-B The smaller bandwidth on the R–B link makes it the bottleneck. The default TCP packet size in ns-2 is 1000 […]

Đọc thêm →
07/12/2021

Bắt đầu từ việc sử dụng một script đã có Đối với những users  trải nghiệm nhiều với NS3, họ sẽ xây dựng script mô phỏng mới từ khởi đầu. Hầu hết các user mới sử dụng copy/paste một existing script có sẵn các mô hình mô phỏng họ cần và sau đó hiệu chỉnh […]

Đọc thêm →