TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Máy tính và Sử dụng Windows

14/10/2021

Trong soạn thảo văn bản, trình chiếu,.. , việc sử dụng bộ font chữ tiếng Việt hoạt động với bảng mã Unicode mang đến những hạn chế nhất định do nó được đây dựng cho mục đích sử dụng chung. Với tiếng Việt, ta còn sử dụng 2 bảng mã là TCVN3 (bộ font có […]

Đọc thêm →
05/10/2021

Trong thực tế sử dụng máy tính, rất nhiều người còn gặp vấn đề về gõ dấu tiếng Việt trong khi soạn thảo. Bài này chúng tôi vắn tắt một số yêu cầu bắt buộc để soạn thảo được văn bản tiếng Việt/ gõ dấu tiếng Việt.

Đọc thêm →