TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bộ dữ liệu cho Phân tích dữ liệu kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Global Superstore. Global Superstore là một công ty toàn cầu kinh doanh 3 mặt hàng chính: Công nghệ; Nội thất; Văn phòng phẩm.

Bộ dữ liệu cho Phân tích dữ liệu kinh doanh

Giới thiệu về Dataset

Bộ dữ liệu (dataset) về hoạt động kinh doanh của công ty Global Superstore được lấy từ kho dataset của Obvience.com, bao gồm thông tin đơn hàng, thông tin khách hàng và thông tin đơn hàng hoàn từ năm 2019-2022.

Tải bộ dữ liệu Tại đây

Video phân tích , khám phát Dataset này

Yêu cầu nội dung thực hành

– Phân tích tình hình kinh doanh chung của công ty

– Phân tích tình hình kinh doanh trên các khía cạnh: Doanh thu; Khách hàng; Sản phẩm và Phương thức vận chuyển;

– Đưa ra giải pháp cho các vấn đề kinh doanh hiện tại;

– Dự báo tính hình kinh doanh cho 6 tháng tiếp theo

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Thi-Huong-Ly

Cô TiiL, yêu màu tím, thích sự thủy chung. Thích đọc sách, học bổ sung các kiến thức mỗi ngày. Giảng dạy các môn học về Thiết kế lập trình web, Phân tích dữ liệu, Tri tuệ kinh doanh

Comments are closed.