TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Hướng dẫn thực hành Excel căn bản – Bài tổng hợp #1

BÀI THỰC HÀNH 01. BÀI TẬP TỔNG HỢP excel căn bản

– Lập công thức điền dữ liệu cho các cột trống còn lại, với các yêu cầu sau

1. Cột Loại: Dựa vào ký tự đầu cột Mã hàng và tra cứu Bảng 1

3. Cột Đơn giá: Dựa vào ký tự đầu cột Mã hàng và tra cứu Bảng 1

4. Cột Giá bìa: Nếu ký tự thứ 2 cột Mã hàng là “K” thì Giá bìa là 0, còn lại căn cứ vào ký tự thứ 2 của Mã hàng (định dạng kiểu số) và tra cứu Bảng 2

5. Cột Thành tiền = (Đơn giá + Giá bìa) * Số lượng.

6. Cột Thực thu: Nếu Số lượng lớn hớn 100 hay Ngày bán sau ngày 20/07 thì tính 90%*Thành tiền Còn lại được tính đúng Thành tiền

7. Cột Quà KM: đánh dấu “X” cho mã hàng có Thực thu là lớn nhất, ngược lại gán giá trị rỗng

8. Hoàn thành Bảng 3: Bảng thống kê theo loại sổ tay

9. Sử dụng tính năng Quick Analysis để phân tích dữ liệu trực quan. 10. Dùng chức năng PivotTable: Lập Bảng thống kê Tổng số lượng hàng bán theo ngày

Full vide hướng dẫn ở đây

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *