TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Hướng dẫn thực hành Excel căn bản – Bài tổng hợp #1

BÀI THỰC HÀNH 01. BÀI TẬP TỔNG HỢP excel căn bản

– Lập công thức điền dữ liệu cho các cột trống còn lại, với các yêu cầu sau

1. Cột Loại: Dựa vào ký tự đầu cột Mã hàng và tra cứu Bảng 1

3. Cột Đơn giá: Dựa vào ký tự đầu cột Mã hàng và tra cứu Bảng 1

4. Cột Giá bìa: Nếu ký tự thứ 2 cột Mã hàng là “K” thì Giá bìa là 0, còn lại căn cứ vào ký tự thứ 2 của Mã hàng (định dạng kiểu số) và tra cứu Bảng 2

5. Cột Thành tiền = (Đơn giá + Giá bìa) * Số lượng.

6. Cột Thực thu: Nếu Số lượng lớn hớn 100 hay Ngày bán sau ngày 20/07 thì tính 90%*Thành tiền Còn lại được tính đúng Thành tiền

7. Cột Quà KM: đánh dấu “X” cho mã hàng có Thực thu là lớn nhất, ngược lại gán giá trị rỗng

8. Hoàn thành Bảng 3: Bảng thống kê theo loại sổ tay

9. Sử dụng tính năng Quick Analysis để phân tích dữ liệu trực quan. 10. Dùng chức năng PivotTable: Lập Bảng thống kê Tổng số lượng hàng bán theo ngày

Full vide hướng dẫn ở đây

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.