TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Áp dụng khai phá dữ liệu dự báo thuê bao rời mạng viễn thông

Thuê bao rời mạng luôn là vấn đề “đau đầu” của các nhà mạng trong nước cũng như trên thế giới bởi lẽ khách hàng (thuê bao) chính là người mang lại doanh thu và duy trì hoạt động của các nhà mạng.

Để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình, các nhà mạng phải tìm mọi cách để phát triển thuê bao mới nhưng đồng thời cũng phải tìm cách để duy trì hoạt động của các thuê bao hiện hữu. Theo các nghiên cứu và thự tế triển khai của các nhà mạng cho thấy, tổng chi phí để phát triển một thuê bao mới cao hơn nhiều so với việc duy trì một thuê bao hiện hữu. Trong khi đó, doanh thu từ các thuê bao hiện hữu (đặc biệt là các thuê bao lâu năm) cao hơn nhiều so với doanh thu của các thuê bao mới (theo thống kê của MobiFone thuê bao lâu năm có doanh thu trung bình cao hơn 48% so thuê bao mới). Chính vì lý do trên, các nhà mạng trên thế giới không ngừng tìm kiếm các giải pháp và nghiên cứu phát triển các ứng dụng để xác địh, dư đoán sớm thuê bao có khả năng rời mạng để có biện pháp kịp thời tác động nhằm duy trì thuê bao đó hoạt động.

….

MỜI CÁC BẠN THAM KHẢO ĐỒ ÁN FULLTEXT TẠI ĐÂYK20HTTT_NguyenNgocTuan_LuanVan_Fn

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.