TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Đồ án CNTT – App di động quản lý Khách hàng cắt tóc

Để tiện cho việc quản lý, chăm sóc khách hàng khi khách hàng đến cắt tóc.

Trong kinh doanh cạnh tranh sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển. Cạnh tranh bằng nâng cao chất lượng dịch vụ là giải pháp cạnh tranh bền vững. Để tiện cho việc quản lý, chăm sóc khách hàng khi khách hàng đến cắt tóc.

Người quản lý của một tiệm cắt tóc cần thực hiện thêm mới thông tin khách hàng khi đến tiệm cắt cũng như người thợ mới đến làm việc tại quán và người chủ tiệm có thể tra cứu tìm kiếm khách hàng tức thời tại mọi thời điểm trên thiết bị di động một cách thuận tiện và thông qua việc tìm kiếm,người quản trị là chủ cửa hàng có thể biết được số lần cần cắt của khách hàng đó, đồng thời có thể sửa thông tin khách hàng khi cần thiết và xóa khách hàng đó khi thấy không cần thiết,khi khách hàng cắt tóc người chủ tiệm có thể sử dụng thiết bị di động chụp lại kiểu tóc khách hàng đang cắt để cập nhập lưu lại kiểu tóc hôm đó khách hàng cắt hôm đó. Việc quản lý các thông của khách hàng cần quan tâm bằng sổ sách truyền thống có nhiều bất tiện, do đó cần có một ứng dụng chạy trên thiết bị di động có các chức năng để giải quyết các nhu cầu trên.

MỜI CÁC BẠN THAM KHẢO ĐỒ ÁN FULLTEXT TẠI ĐÂY

 

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.