TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Đồ án CNTT – Danh mục một số đồ án – Tập 1

Giới thiệu đến người đọc một số chủ đề (tên đồ án), đã được sinh viên thực hiện. ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái nguyên

Năm 2014

Link tải tại đây (file pdf)

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *