TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Đồ án CNTT – Danh mục một số đồ án – Tập 1

Giới thiệu đến người đọc một số chủ đề (tên đồ án), đã được sinh viên thực hiện. ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái nguyên

Năm 2014

Link tải tại đây (file pdf)

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.