TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Đồ án Quản lý vật tư Công ty TNHH KL

Đô án Tìm hiểu nghiệp vụ bài toán quản lý vật tư của công ty theo quy định, thu thập các hồ sơ, mẫu biểu báo cáo liên quan.+ Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL (từ hồ sơ).+ Cài đặt chương trình thử nghiệm.

1.1 BÀI TOÁN QUẢN LÝ VẬT TƯ

Công ty Cổ phần KL chuyên buôn bán sản phẩm nội thất, và có rất nhiều nhà cung cấp khách hàng và kho. Do đó việc quản lý và theo dõi hàng hóa, sản phẩm vật tư là không phải dễ dàng. Chính vì vậy, công ty cần hệ thống để quản lý và theo dõi việc nhập xuất tồn, xuất hóa đơn mua bán, để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả và trong công việc.

Khi Công ty cần nhập hàng từ nhà cung cấp và hai bên đã trao đổi các thông tin về hàng hóa cần nhập số lượng sản phẩm, tổng tiền phải trả. Khi nhà cung cấp giao hàng đến thì nhân viên tiến hành kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu công  ty đề ra, thì nhân viên tiến hành tạo hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho rồi tiến hành in phiếu, đồng thời thanh toán số tiền cho nhà cung cấp.

Khi khách hàng có yêu cầu mua hàng, nhân viên sẽ làm việc với khách hàng kiểm tra số lượng hàng tồn trong kho. Nếu còn hàng trong kho và khách hàng đồng ý mua hàng tạo ra một hóa đơn bán hàng lưu các thông tin về khách
hàng, sản phẩm, kho xuất, đồng thời tính giá trị sản phẩm, tổng tiền phải trả. Khi khách hàng thanh toán, thì nhân viên bán hàng in hóa đơn bán hàng, đồng thời tạo phiếu xuất kho và tính lại số lượng hàng trong kho.

Khi trưởng cửa hàng cần xem nhật kí mua bán hàng của công ty, chi tiết nhập, xuất, tồn của sản phẩm theo từng kho và tổng hợp nhập, xuất, tồn của tất cả các kho thì hệ thống sẽ tổng hợp lịch sử mua bán hàng số lượng tồn kho của công ty theo mốc thời gian đồng thời hệ thống cho phép in báo cáo dưới dạng PDF và in trên định dạng khổ giấy A4 hoặc định dạng khác tùy diều chỉnh lúc in.

Nếu vì 1 lý do nào đó mà trong quá trình mua, bán bị gián đoạn buộc phải dừng lại hoặc nhập sai thông tin, thì nhân viên sẽ hủy hóa đơn hoặc sửa lại thông tin của hóa đơn.

1.2 GIẢI PHÁP
– Tìm hiểu, khảo sát đầy đủ quy trình nghiệp vụ công việc và thu thập các hồ sơ mẫu biểu liên quan đến công việc.

– Phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu.

– Xây dựng phần mềm trên nền tảng WinForm để đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ công việc thực tế đặt ra.

Full đồ ántại đây 

Xem thêm các Đồ án khác:

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.