TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Đồ án Xây dưng App Quản lý Nhà hàng & Coffee

Đề Tài: “Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Nhà Hàng Coffee SEN” giúp các nhà hàng tiện lợi hơn trong việc quản lý và thanh toán hóa đơn tính tiền cũng như tính toán doanh thu xác định lãi lỗ.

Những chức năng chính của chương trình là:
 Thêm, xóa, sửa Thực Đơn.
 Thêm, xóa, sửa Nhân Viên.
 Phân công Nhân Viên.
 Gọi món.
 Cập nhật gọi món.
 Lập hóa đơn.
 In hóa đơn, Quản lý hóa đơn.
 Thống kê Doanh Thu
o Theo ngày
o Theo tháng năm
o Theo khoảng ngày.
 Báo biểu: Tổng doanh thu; số khách đến; thức ăn, thức uống bán nhiều nhất
theo từng tiêu chí thống kê.

Link tải full text đồ án

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.