TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 2. Sử dụng Biến và Nhập xuất trong Lập trình C

Một cái máy sản xuất mặc dù đã có những hướng dẫn thực hiện nhưng để sản xuất ra sản phẩm thì ta cần phải cung cấp nguyên liệu cho nó (bỏ nguyên liệu vào các ngăn chứa phù hợp), máy móc có thể cần thêm các ngăn chứa trung gian, ngăn chứa sản phẩm cuối cùng. Một chương trình máy tính cũng vậy, cũng cần các ngăn chứa có tính năng như trên, người lập trình gọi các ngăn chứa đó là Biến. Hiểu và sử dụng biến là yêu cầu tiên quyết khi lập trình.

Đối với người bắt đầu học lập trình, ngoài khái niệm Chương trình máy tính họ cần phải nắm, yếu tố tiếp theo là phải trả lời/ nắm được, hay nói cách khác là biết Sử dụng biến:

  • Biến là gì (ta trả lời câu hỏi What):
  • Khi nào thì khai báo biến (trả lời câu hỏi When)
  • Khai báo như thế nào (trả lời câu hỏi How)
  • Làm sao đưa được dữ liệu vào cho biến
  • Làm sao lấy được giá trị ra để tính toán
  • Làm sao để chuyển Biến từ thể loại này sang thể loại khác.

Nội dung vắn tắt trong phần slide dưới đây sẽ giúp ta trả lời các nội dung trên.

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm trên Tiiil Youtube channel video hướng dẫn tại đây


Slide

Week01_Post2
Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.