TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Cách bật chế độ Wifi Debuging và USB Debuging trên máy Samsung

Wife Debugging và USB Debugging là chế độ hỗ trợ quá trình kết nối trực tiếp với máy tính qua kết nối wifi, hoặc cáp USB qua cổng USB. Tuy nhiên các phiên bản hệ điều hành Android sau này để chức năng này rất sâu, và không dễ để cho người sử dụng thông thường bật chế độ này.

Bước 1: Vào Cài đặt > Chọn mục Thông tin điện thoại.

Bước 2: Chọn Thông tin phần mềm > Nhấn 7 lần vào Số hiệu bản tạo để mở quyền cài đặt cho người phát triển.

Bước 3: Sau khi kết thúc, bạn quay trở về và chọn mục Cài đặt cho người phát triển.

⇒ Thực hiện bước 4, 5 nếu muốn bật gỡ lỗi qua USB

⇒ Thực hiện bước 4*, 5* nếu muốn bật gỡ lỗi qua Wifi

Bước 4: Chọn Bật để bật Cài đặt cho người phát triển > Bật chế độ Gỡ lỗi USB

Bước 5: Chọn OK để cho phép bật gỡ lỗi cho USB.

Bước 4*: Chọn Bật để bật Cài đặt cho người phát triển > Bật chế độ Gỡ lỗi Wife

Bước 5*: Chọn OK để cho phép bật gỡ lỗi cho Wifi.

Xem cụ thể video hướng dẫn ở dưới đây

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.