TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Chi phí truy cập kênh truyền thông trong MANET

Trong các Mạng di động Ad hoc (MANET), chi phí truy cập kênh đề cập đến lượng thời gian và tài nguyên mà các nút trong mạng tiêu tốn để đồng bộ hóa quyền truy cập của họ vào kênh truyền thông không dây chung.

Trong MANET, các nút phải cạnh tranh để truy cập vào kênh và sự cạnh tranh này có thể dẫn đến va chạm và mất gói tin. Để giảm thiểu xác suất va chạm, các nút sử dụng các cơ chế kiểm soát truy cập khác nhau như giao thức Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), yêu cầu các nút phải lắng nghe các truyền thông đang diễn ra trước khi truyền.

Chi phí liên quan đến việc truy cập kênh trong MANET bao gồm thời gian và năng lượng cần thiết cho các nút để thực hiện việc cảm biến tần số, giải quyết cạnh tranh và các thủ tục backoff. Chi phí này có thể làm giảm thông lượng mạng và tăng độ trễ, đặc biệt là trong các mạng có mật độ cao.

Để giảm thiểu chi phí truy cập kênh trong MANET, các nhà nghiên cứu đã đề xuất các phương pháp khác nhau như các kế sách truy cập kênh thích ứng, truy cập dựa trên ưu tiên và truy cập dựa trên anten hướng. Những phương pháp này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng kênh trong khi giảm thiểu chi phí liên quan đến việc truy cập kênh.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí truy cập kênh trong MANET bao gồm:

  1. Mật độ nút: Mật độ nút trong mạng ảnh hưởng đến số lượng nút cạnh tranh truy cập kênh. Nếu mật độ nút cao, chi phí truy cập kênh sẽ tăng lên do sự cạnh tranh truy cập kênh giữa các nút.
  2. Kích thước gói tin: Kích thước gói tin ảnh hưởng đến thời gian truyền gói tin và số lượng gói tin đang được truyền cùng một lúc trên kênh. Khi kích thước gói tin tăng, chi phí truy cập kênh cũng tăng do thời gian truyền gói tin tăng lên.
  3. Kiểu truy cập kênh: Các giao thức truy cập kênh khác nhau có các yêu cầu khác nhau về thời gian và năng lượng. Ví dụ, giao thức CSMA/CA trong IEEE 802.11 yêu cầu các nút phải thực hiện các thủ tục backoff để tránh va chạm, do đó chi phí truy cập kênh được tăng lên.
  4. Cơ chế điều khiển truy cập: Các cơ chế điều khiển truy cập khác nhau có ảnh hưởng đến chi phí truy cập kênh. Ví dụ, các cơ chế dựa trên ưu tiên có thể giảm chi phí truy cập kênh bằng cách ưu tiên truy cập của các nút quan trọng hơn các nút khác.
  5. Anten: Loại anten và hướng anten cũng ảnh hưởng đến chi phí truy cập kênh. Sử dụng anten hướng có thể giảm chi phí truy cập kênh bằng cách tập trung tín hiệu vào một hướng nhất định.
Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.