TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI và Scopus


Cách tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI và Scopus như sau:

1. Các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI

– Bước 1: Truy cập đường link: http://mjl.clarivate.com/

– Bước 2: Gõ từ khóa hoặc tên đầy đủ của tạp chí cần tra cứu tại Search our Master Journal List

– Bước 3: Nhấn Coverage để xem tạp chí thuộc loại nào

2. Các tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus

Cách 1: Truy cập qua trang scopus.com

– Bước 1: Truy cập đường link: https://www.scopus.com/sources

– Bước 2: Tại ô Subject area chọn Title

– Bước 3: Gõ từ khóa tại ô Enter title và nhấn Find sources

Cách 2: Truy cập qua trang scimagojr.com

– Bước 1: Truy cập đường link: https://www.scimagojr.com/

– Bước 2: Gõ từ khóa và nhấn tìm kiếm

(Sưu tầm)

Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Thẻ: