TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

27/12/2021 CHUYÊN MỤC: Lập trình dùng Ngôn ngữ C/C++, Trắc nghiệm

Tiếp phần 1 Trắc nghiệm Lập trình C có đáp áp #P1 Câu 31 : Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : #include <stdio.h> void main() { int ch=’A’; printf(“%d”,ch); } a)     A. b)     a. C#)     65. d)     Kết quả khác.   Câu 32:Kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h> void main() { int i=98; printf(“%c”,i); }; […]

27/12/2021 CHUYÊN MỤC: Lập trình dùng Ngôn ngữ C/C++, Trắc nghiệm

Câu 1: Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C? a)     diem toan b)     3diemtoan C#)     _diemtoan d)     -diemtoan   Câu 2: Một biến được gọi là biến toàn cục nếu: a)     Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main(). B#)     Nó được khai báo ngoài […]

24/10/2021 CHUYÊN MỤC: Đề thi Chứng chỉ tin học, Ứng dụng CNTT cơ bản

Trong thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, phần thi trắc nghiệm lại là khó nhất bởi phạm vi hỏi rất rộng. Vậy TiiL dành thời gian tổng hợp và biên tập đề thi Trắc nghiệm Chứng chỉ tin học, giới thiệu đề các bạn Đề số 1

16/10/2021 CHUYÊN MỤC: Kho tài liệu học lập trình, Lập trình dùng Ngôn ngữ C/C++, Ứng dụng CNTT cơ bản

Cùng một nội dung học tập, với mỗi Thầy/Cô giáo có cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu và “đối tượng” học tập. Mỗi người học cũng sẽ cảm nhận ở mội người dạy theo cách khác nhau. Ở đây Cô TiiL giới thiệu thêm đến chúng ta một […]

07/10/2021 CHUYÊN MỤC: Tự động hóa & Robot

Trong thực tế sản xuất, trước khi sang công đoạnh chế tạo sản phẩn, ta thường tiến hành thử nghiệm để đánh giá hoạt động, đồng thời không gây tốn kém. Như bài trước TiiL đã giới thiệu là ta sẽ sử dụng các hệ mô phỏng để học tập, nghiên cứu và thử nghiệm […]

07/10/2021 CHUYÊN MỤC: Tự động hóa & Robot

Cái “bộ não” của robot chính là phần quan trọng nhất mà các em sẽ làm việc, có nhiều cách đề làm ra “bộ não” này. Về phần cứng chúng ta có thể sử dụng các bảng mạch tích hợp (tạm xem là máy tính “mini”) của một hãng sản xuất nào đó, ví dụ […]

07/10/2021 CHUYÊN MỤC: Tự động hóa & Robot

Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã trải qua thời trẻ thơ, học sinh với sự đam mê cháy bỏng về Robot, từ các các robot đồ chơi, đến robot điều kiển từ xa, và rồi à robot tự động. và trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng muốn tự làm cho mình một robot. […]

06/10/2021 CHUYÊN MỤC: Lập trình Scratch

Trong việc lập chương trình cho máy tính / học lập trình, đầu tiên cần “đơn giản” hiểu : Chương trình là gì, Chương trình máy tính là gì, Lập chương trình là gì, Ngôn ngữ lập trình và vai trò.

06/10/2021 CHUYÊN MỤC: Lập trình Scratch

Để hiểu đơn giản, lập trình hay viết chương trình tức là đưa ra các chỉ dẫn (lệnh) để máy tính thực hiện theo. Các chỉ dẫn này thường được viết bằng một “ngôn ngữ” thân thiện với người lập trình, sau đó một ứng dụng trung gian giúp chuyển sang ngôn ngữ máy hiểu […]