TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Đề #2: Ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản


CHÀO MỪNG BẠN

(Nhấn nút Tiếp để bắt đầu thi, thời gian ở góc trên-phải)

Đề #2: Ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản


Họ và Tên
Địa chỉ Email
Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.