TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Module 1 – Hiểu biết Công nghệ thông tin cơ bản


Chào mừng bạn đến với phần trắc nghiệm: Module 1 - Hiểu biết Công nghệ thông tin cơ bản

Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.