TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Thẻ: Chứng chỉ tin học

27/10/2021

Trong thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, phần thi trắc nghiệm lại là khó nhất bởi phạm vi hỏi rất rộng. Vậy TiiL dành thời gian tổng hợp và biên tập đề thi Trắc nghiệm Chứng chỉ tin học, giới thiệu đề các bạn Đề số 2

Đọc thêm →
24/10/2021

Trong thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, phần thi trắc nghiệm lại là khó nhất bởi phạm vi hỏi rất rộng. Vậy TiiL dành thời gian tổng hợp và biên tập đề thi Trắc nghiệm Chứng chỉ tin học, giới thiệu đề các bạn Đề số 1

Đọc thêm →
14/10/2021

Trong soạn thảo văn bản, trình chiếu,.. , việc sử dụng bộ font chữ tiếng Việt hoạt động với bảng mã Unicode mang đến những hạn chế nhất định do nó được đây dựng cho mục đích sử dụng chung. Với tiếng Việt, ta còn sử dụng 2 bảng mã là TCVN3 (bộ font có […]

Đọc thêm →
07/10/2021

Bài viết này tổng hợp và giới thiệu tới các bạn một số tài nguyên sau trong Tự học, và Ôn thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

Đọc thêm →
07/10/2021

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số /TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Đọc thêm →