TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Thẻ: Đồ án tốt nghiệp

25/02/2022

Đô án Tìm hiểu nghiệp vụ bài toán quản lý vật tư của công ty theo quy định, thu thập các hồ sơ, mẫu biểu báo cáo liên quan.+ Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL (từ hồ sơ).+ Cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đọc thêm →
29/12/2021

Thuê bao rời mạng luôn là vấn đề “đau đầu” của các nhà mạng trong nước cũng như trên thế giới bởi lẽ khách hàng (thuê bao) chính là người mang lại doanh thu và duy trì hoạt động của các nhà mạng.

Đọc thêm →
07/12/2021

Ngay khi phát minh ra máy tính, con người đã mơ ước máy tính có thể nói chuyện với mình. Yêu cầu đơn giản nhất là máy có thể xác định được từ ngữ mà chúng ta nói với máy. Đó là mục tiêu của ngành nhận dạng tiếng nói.

Đọc thêm →
26/11/2021

Đề Tài: “Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Nhà Hàng Coffee SEN” giúp các nhà hàng tiện lợi hơn trong việc quản lý và thanh toán hóa đơn tính tiền cũng như tính toán doanh thu xác định lãi lỗ.

Đọc thêm →
25/11/2021

React JS là thư viện Javascript được xây dựng bởi các kỹ sư của Facebook, đang được rất nhiều công ty nổi tiếng sử dụng để phát triển các sản phẩm của họ như Yahoo, Airbnb và tất nhiên là trong nội tại Facebook, Instagram.

Đọc thêm →
24/11/2021

Đề tài hướng đến việc tìm hiểu mạng Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs); một mô hình mạng được tạo ra dựa trên mô hình mạng Mobile Ad-hoc Network (MANET).

Đọc thêm →
24/11/2021

Đồ án nêu Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Một số giao thức MAC trong mạng cảm biến không dây. Phần mềm mô phỏng mạng OMNET++. Mô phỏng và đánh giá hiệu quả năng lượng của CSMA, SMAC, TMAC.

Đọc thêm →
06/11/2021

TOP #TRENDINGCSEPROJECTS NevonProjects Compiles and brings you the widest list of computer engineering projects for students researchers and engineers.

Đọc thêm →
06/11/2021

Searching out for the best barbershops or hair salons within your vicinity is a very tiresome task. Also, visiting a barbershop or salon without a prior appointment booking can keep you waiting in a queue thereby taking away your precious time.

Đọc thêm →
06/11/2021

A drastic increase can be seen in food waste. As per data given by Food and Agriculture Organization (http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data), 1/3rd of food produced for human consumption is wasted globally, which accounts for almost 1.3 billion tons per year.

Đọc thêm →