TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Thẻ: Học máy

30/10/2021

Giới thiệu bộ 10 video hướng dẫn chi tiết  thực hiện 10 đề tài học máy với Python (machine learning with Python) qua các bài toán dự báo (prediction) và phát hiện (detection).

Đọc thêm →