TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Thẻ: Java

12/01/2022

Trước hết, hiểu cách blockchain làm việc. Các đơn vị cơ bản của blockchain là các blocks.  Mỗi block có thể gói một số lượng giao dịch (transactions) hoặc dữ liệu có giá trị khác: 3.1. Mining (đào) một Block Chúng ta biểu diễn một block bởi một giá trị hash. Việc tạo giá trị […]

Đọc thêm →