TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Thẻ: NS3

09/12/2021

NS-3 topology generator cung cấp cho chúng ta cách thức nhanh chóng và dễ dàng trong tạo mã mô phỏng NS3.

Đọc thêm →
08/12/2021

NetAnim là một công cụ  offline network animator được gói cùng trong các bản ns-allinone-3.xx . Nó có thể animate mô phỏng mạng ns-3 qua việc sử dụng XML trace file output được tạo trong quá trình mô phỏng. Do vậy, các bước cần thiết cho việc tạo XML trace file và setting các attributes […]

Đọc thêm →
08/12/2021

Script ví dụ “SimpleNS3Simulation1.cc” tạo kết nối point to point đơn giản Thực tế, ví dụ mô phỏng này được tạo từ script mẫu first.cc có sẵn khi cài NS3, ns-allinone-3.25/ns-3.25/examples/tutorial Mô hình mạng  mô phỏng Tệp mã nguồn Tạo file: SimpleNS3Simulation1.cc; lưu vào thư mục NS3-35/Srcatch #include “ns3/core-module.h” #include “ns3/network-module.h” #include “ns3/point-to-point-module.h” #include “ns3/internet-module.h” […]

Đọc thêm →