TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Thẻ: PCA

12/04/2022

Khi học Lý thuyết thì ta sẽ thấy các bài toán có vài đặc trưng (features) và vector input thường chỉ có độ dài 1,2 phần tử. Nhưng khi làm việc thực tế thì chúng ta sẽ thường xuyên phải deal với các input có số đặc trưng lớn, dài dằng dặc và chúng ta […]

Đọc thêm →