TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Bài 1. Cần biết khi bắt đầu học lập trình


Trong việc lập chương trình cho máy tính / học lập trình, đầu tiên cần “đơn giản” hiểu : Chương trình là gì, Chương trình máy tính là gì, Lập chương trình là gì, Ngôn ngữ lập trình và vai trò.Nội dung slide dưới đây ngắn gọn trình bày với các bé, các vấn đề trên, theo cách tiếp cận của Bé

(Click/chạm vào trang trình chiếu hiện tại để hiện thanh điều khiển chuyển sang trang trình chiếu khác)

Scratch-MoDau
Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Thẻ:, ,

Bài viết liên quan