TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 2- Mô phỏng arduino trên Tinkercad.com

Trong thực tế sản xuất, trước khi sang công đoạnh chế tạo sản phẩn, ta thường tiến hành thử nghiệm để đánh giá hoạt động, đồng thời không gây tốn kém. Như bài trước TiiL đã giới thiệu là ta sẽ sử dụng các hệ mô phỏng để học tập, nghiên cứu và thử nghiệm trước khi triển khai trên thiết bị thật. Hai sản phẩm phổ biến cho mô phỏng Arduino và làm việc với các link kiện điện tử à phần mềm Proteus, và trang web Tinkercad.com.

Proteus đương nhiên là phần mềm chuyên nghiệp, chúng ta sẽ tiếp cận sau. Còn Tinkercad.com  theo TiiL là phù hợp và hấp dẫn cho các em. Với lý do

  • Đồ họa đẹp mắt
  • Thao tác dễ dàng
  • Nhiều link kiện điện tử để thử nghiệm, học tập
  • Có sẵn cửa sổ để ta lập trình, và chạy mô phỏng
  • Có tùy chọn: Lập trình trực quan, Lập trình dạng viết (ngôn ngữ C), hoặc kết hợp

Hình trên là trang web Tinkercad.com, giúp mô phỏng Arduino và kết hợp các link kiện điện tử khác để học tập.

Để sử dụng, chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản (miễn phí sử dụng).

Đây là màn hình sau khi đăng nhập xong, ta bắt đầu bằng việc Tạo mạch điện tử mới (Create new Circuit)


Bài tiếp theo TiiL sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện các thử nghiệm đơn giản đầu tiên, để khám phá sức mạnh

Video hướng dẫn:

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.