TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 5. Điều khiển độ sáng đèn với Cảm biến ánh sáng

Điện trở quang ( quang trở) là linh kiện điện tử có điện trở thay đổi giảm theo mức ánh sáng chiếu vào. Được sử dụng nhiều trong các mạch cảm biến ánh sáng, đèn đường, báo động ánh sáng, đồng hồ ngoài trời…

Hoạt động:

  • Khi có ánh sáng thay đổi từ Tối –> Sáng  dẫn đến điện thế thay đổi tương ứng 0 V đến 5 V

Quang trở Kết nối với Arduino

  • Được kết nối vào cổng Analog
  • Độ chuyển đổi tương tự ->số (ADC) ở các chân này sẽ cho ra các giá trị trong
    • giải từ 0 đến 1023  (tương đương với mức điện thế từ 0 đến 5 Vol)

Ví dụ:

Đọc giá trị từ cảm biến quang, nếu giá trị đọc được <521 thì sáng đèn Led, ngược lại tắt đèn led


Code đơn giản như sau

// C++ code
//
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
int X = analogRead(A0);
if (X<512)
digitalWrite(8,HIGH);
else
digitalWrite(8,LOW);
}

Còn đây là chạy trên hệ Tinker

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.