TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 4. Lập trình Led trái tim với Arduino

Bài viết này hướng dẫn các học sinh làm một ví dụ “hấp dẫn”, là điều khiển các đèn led được bố trí theo hình trái tim – Lập trình Led trái tim với Arduino sáng /tắt theo hiệu ứng qui định.

1. Sơ đồ nối dây

Ở đây, chât “đất” của các đèn led được đấu nối tiếp liên tiếp với nhau, còn các chân “dương” được sử dụng rời rạc và kết nối vào các cổng của Arduino đề lập trình điều khiển.

tham khảo lại bài 

2. CODE đơn giản: Lập trình Led trái tim với Arduino để SÁNG 1 giây –> TẮT 1 giây và lặp lại 

void setup()
{
pinMode(0, OUTPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
//Sáng tất cả các đèn
digitalWrite(0,HIGH); digitalWrite(1,HIGH); digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(1000); //trong thời giang 1s
// Tắt hết tất cả các đèn
digitalWrite(0,LOW); digitalWrite(1,LOW); digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
delay(1000); //trong thời gian 1 giây
}

3. CODE nâng cấp, sử dụng kỹ thuật tạo khối con (chương trình con, hàm)

void setup()
{
pinMode(0, OUTPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
}

void loop()
{
//Sáng tất cả các đèn
SangTatCa();
delay(1000); //trong thời giang 1s
// Tắt hết tất cả các đèn
TatHet();
delay(1000); //trong thời gian 1 giây
}

void SangTatCa() {
digitalWrite(0,HIGH); digitalWrite(1,HIGH); digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH); digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH); digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,HIGH);
}
void TatHet() {
digitalWrite(0,LOW); digitalWrite(1,LOW); digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW); digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW); digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
}

Xem chi tiết


Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.