TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Đề thi #1-Trắc nghiệm ƯDCNTT-Cơ bản


Trong thi lấy Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, phần thi trắc nghiệm lại là khó nhất bởi phạm vi hỏi rất rộng. Vậy TiiL dành thời gian tổng hợp và biên tập đề thi Trắc nghiệm Chứng chỉ tin học, giới thiệu đề các bạn Đề số 1

Đề #1: Ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản 


Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Thẻ: