TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Gõ dấu tiếng việt trong soạn thảo văn bản


Trong thực tế sử dụng máy tính, rất nhiều người còn gặp vấn đề về gõ dấu tiếng Việt trong khi soạn thảo. Bài này chúng tôi vắn tắt một số yêu cầu bắt buộc để soạn thảo được văn bản tiếng Việt/ gõ dấu tiếng Việt.

  1. Bạn cần một phần mềm hỗ trợ gõ: Unikey, hoặc VietKey
  2. Bạn phải qui định Kiểu bỏ dấu (Telex hoặc Vni), và Bảng mã trên ứng dụng ở bước 1
  3. Bạn phải
   • chọn đúng Font chữ trên ứng dụng cần soạn thảo văn bản tiếng Việt: ví dụ Words
   • phù hợp với Bảng mã bạn chọn trên phần mềm hỗ trợ gõ (Unikey).

Mối quan hệ ĐÚNG giữa Font chữBảng mã như sau

Nhóm Font có dạng:    VNI- gì đó       –> Bảng mã cần chọn: VNI-WINDOWS

Nhóm Font có dạng:    .vnGì đó         –> Bảng mã cần chọn: TCVN3(ABC)

Nhóm Font  (Time new roman, Arial, Calibri,..)          –> Bảng mã phổ biến toàn cầu: UNICODE


 

Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Thẻ:

Bài viết liên quan