TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 1- Giới thiệu Lập trình Java – ví dụ Minh họa

Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện nay thuộc sở hữu của Oracle). Java được thiết kế để có tính đa nền tảng, tức là có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần thay đổi mã nguồn.

Một ví dụ đơn giản nhất để bắt đầu là chương trình “Hello World” trong Java. Đây là một chương trình không thực hiện nhiều công việc, chỉ đơn giản là in ra dòng chữ “Hello, World!” trên màn hình. Dưới đây là đoạn mã minh họa:

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}
 • public class HelloWorld: Đây là khai báo một lớp (class) có tên HelloWorld. Tên lớp PHẢI trùng với tên file chứa mã nguồn (trong trường hợp này là HelloWorld.java).
 • public static void main(String[] args): Đây là phương thức (method) chính của chương trình Java. Chương trình sẽ bắt đầu thực thi từ đây. Mọi mã lệnh trong chương trình phải được đặt bên trong cặp dấu ngoặc nhọn {} của phương thức main.
 • System.out.println("Hello, World!");: Đây là câu lệnh in ra dòng chữ “Hello, World!” trên màn hình. System.out là một đối tượng đại diện cho luồng xuất (output stream). println là một phương thức để in chuỗi ký tự và xuống dòng.

Để chạy chương trình “Hello World” này, ta cần cài đặt Java Development Kit (JDK) trên máy tính của mình và sau đó biên dịch và thực thi mã nguồn bằng các công cụ như trình biên dịch javac và máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM).


Để phát triển và chạy các ứng dụng Java, ta cần hiểu về JDK (Java Development Kit), JRE (Java Runtime Environment) và các môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment – IDE)

JDK (Java Development Kit):

JDK là một bộ công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng Java. Nó bao gồm trình biên dịch Java (javac) để biên dịch mã nguồn Java thành mã byte (bytecode) và máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM) để thực thi mã bytecode. JDK cũng cung cấp các công cụ hỗ trợ khác như gỡ lỗi, tài liệu và thư viện Java. Bạn cần cài đặt JDK trước khi bạn có thể viết và biên dịch mã nguồn Java.

JRE (Java Runtime Environment):

JRE là một môi trường chạy ứng dụng Java. Nó bao gồm máy ảo Java (JVM) và các thư viện cần thiết để thực thi mã bytecode. Khi bạn chạy một ứng dụng Java đã được biên dịch, JRE sẽ đảm bảo rằng ứng dụng được thực thi một cách đúng đắn trên máy tính của bạn. Điều này có nghĩa là người dùng không cần cài đặt JDK, chỉ cần cài đặt JRE để chạy các ứng dụng Java.

IDE (Integrated Development Environment):

IDE là một môi trường phát triển tích hợp, cung cấp các công cụ và dịch vụ để phát triển ứng dụng Java một cách thuận tiện. IDE cung cấp trình biên dịch, gỡ lỗi, trình chỉnh sửa mã nguồn và các tính năng khác để tăng năng suất phát triển. Một số IDE phổ biến cho lập trình Java bao gồm:

  • Eclipse: Eclipse là một IDE mạnh mẽ và phổ biến cho Java. Nó cung cấp các tính năng như gỡ lỗi, kiểm tra cú pháp, tự động hoàn thành mã, và quản lý dự án.
  • IntelliJ IDEA: IntelliJ IDEA là một IDE hàng đầu và được yêu thích cho phát triển Java. Nó có các tính năng thông minh, gỡ lỗi mạnh mẽ và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
  • NetBeans: NetBeans là một IDE mã nguồn mở và mạnh mẽ cho phát triển Java. Nó cung cấp các công cụ phát triển nâng cao và hỗ trợ phát triển ứng dụng di động và web.
Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Thi-Huong-Ly

Cô TiiL, yêu màu tím, thích sự thủy chung. Thích đọc sách, học bổ sung các kiến thức mỗi ngày. Giảng dạy các môn học về Thiết kế lập trình web, Phân tích dữ liệu, Tri tuệ kinh doanh

Comments are closed.