TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Cách thống kê tình hình nghiên cứu liên quan gần đây

Có nhiều trang web uy tín mà bạn có thể sử dụng để thống kê tình hình nghiên cứu liên quan gần đây. Dưới đây là một số trang web phổ biến và đáng tin cậy mà bạn có thể tham khảo:

  1. Google Scholar (https://scholar.google.com): Google Scholar là công cụ tìm kiếm chuyên về nghiên cứu khoa học và bài viết học thuật. Bạn có thể tìm kiếm các bài báo, sách, luận văn và tạp chí trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
  2. PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/): PubMed là một cơ sở dữ liệu lớn về y học và nghiên cứu y khoa. Nó cung cấp một nguồn tài liệu phong phú về các bài viết chuyên ngành, nghiên cứu lâm sàng và các báo cáo y khoa.
  3. IEEE Xplore (https://ieeexplore.ieee.org/): IEEE Xplore là một cơ sở dữ liệu chuyên về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, bao gồm nhiều bài báo, hội nghị và tạp chí từ Viễn thông, Điện tử, Công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.
  4. ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/): ScienceDirect là một cơ sở dữ liệu chứa các bài viết từ các tạp chí và sách của Elsevier. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, y học, xã hội học và nghệ thuật.
  5. arXiv (https://arxiv.org/): arXiv là một kho lưu trữ trực tuyến chứa các bài viết trong lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học máy tính, sinh học và nhiều lĩnh vực khác. Đây là một nguồn thông tin quan trọng để theo dõi các nghiên cứu mới nhất.
  6. ResearchGate (https://www.researchgate.net/): ResearchGate là mạng xã hội dành cho cộng đồng nghiên cứu. Bạn có thể tìm kiếm và kết nối với các nhà nghiên cứu, và tìm hiểu về các bài viết, dự án và phương pháp nghiên cứu của họ.

Đây chỉ là một số trang web phổ biến, nhưng có rất nhiều nguồn thông tin khác trên Internet. Chú ý kiểm tra tính đáng tin cậy và uy tín của nguồn thông tin trước khi sử dụng nó để thống kê tình hình nghiên cứu gần đây.

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.