TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Chủ đề 1: Cú pháp cơ bản trong lập trình C

Cú pháp là một phần quan trọng trong lập trình C. Hiểu và áp dụng cú pháp cơ bản giúp bạn viết mã chương trình chính xác. Hãy xem ví dụ sau đây về cú pháp cơ bản và cách thực hiện khi sử dụng phần mềm Dev C++.

 1. Mở phần mềm Dev C++ và tạo một chương trình mới.
 2. Viết mã chương trình sau vào trình soạn thảo:
#include <stdio.h>
int main() {
  // In ra màn hình dòng chữ "Xin chào, C!"
  printf("Xin chào, C!");

  return 0;
}
 1. Lưu chương trình với phần mở rộng “.c” (ví dụ: “hello.c”).
 2. Biên dịch chương trình bằng cách nhấn tổ hợp phím F11 hoặc chọn “Compile & Run” trong menu “Execute”.
 3. Chương trình sẽ được biên dịch và chạy. Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình console trong một cửa sổ mới:
Xin chào, C!

Trên Dev C++, sau khi bạn viết và lưu chương trình, bạn có thể biên dịch và chạy chương trình bằng cách nhấn tổ hợp phím F11 hoặc chọn “Compile & Run” từ menu “Execute”. Kết quả sẽ xuất hiện trên màn hình console trong cửa sổ Output.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản về cú pháp cơ bản trong lập trình C. Hiểu và áp dụng cú pháp chính xác là một bước quan trọng để bạn tiến xa hơn trong việc học lập trình C.

Chúc bạn thành công trong việc học và áp dụng cú pháp trong lập trình C!

Comments are closed.