TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Trắc nghiệm Lập trình C – Đề #1


Các câu hỏi trắc nghiệm, nội dung tập trung: Kiểu dữ liệu,  Biến, Biểu thức, Lệnh nhập xuất, Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh, Cấu trúc lặp. 

Mời Vào ôn thi tại link dưới đây

 https://tinhoc123.edu.vn/qsm_quiz/trac-nghiem-lap-trinh-c-bo-de-1/

#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Hello TiiL - Hom nay toi On tap tren de thi cua TiiL");
}
Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Bài viết liên quan